مهربانستان

در حال حاضر اینجا دفتریست که مَسندی شده تا نگاره‌های من ثبت شوند!

مهربانستان

در حال حاضر اینجا دفتریست که مَسندی شده تا نگاره‌های من ثبت شوند!

مهربانم آرزوست!...

سلام

آق‌کاریز، قرار هست تا محلی برای ثبت رویدادهای قابل انتشار من باشه.

اگر میخواین کمی بیشتر در مورد راه‌اندازی آق‌کاریز بدونین پیشنهاد میکنم تولدی در بیان ... بخونید!